Гарова и складова база

Железопътният възел на фирма "Елвеко" електромонтажи - ЕООД, намиращ се в южната индустриална зона на град Пловдив, фигурира в железопътната карта на Република България и разполага с лиценз от Български държавни железници за извършване на гарова дейност.

Той е оборудван с необходимата за всякакъв вид железопътна товаро-разтоварна дейност техника. В нашия железопътен транспортно-разпределителен център могат да бъдат доставяни всички видове извънгабаритни тежки товари, където те могат да бъдат прехвърляни на собствен транспорт или на нашия сухоземен транспорт и да Ви бъдат доставени до всяка една точка, посочена от Вас.

В базата си разполагаме и с достатъчно голям открит и закрит терен за временно складиране на всякакъв вид товари."Елвеко" електромонтажи - ЕООД е лицензирана от ИА АА за транспорт на товари и предлага транспортни услуги, които могат да бъдат извършени с един от нашите камиони или бетоновози.