Дейности

Назад

Гарова дейност

Разположен в непосредствена близост до сградата на митница Пловдив, в южната индустриална зона на града, железопътният клон на фирмата разполага с два приемни коловоза с достатъчна дължина, както и стационарен кран с товароносимост от 20т., позволяващи престой и обработка на композиции с разнородна дължина. Клон Елвеко е част от железопътната инфраструктура на Р.България и разполага с договор за обслужване с ДП БДЖ-Товарни превози, а също така е и сертифициран от ДП НКЖИ. Конципиран с интермодален характер, позволяващ получаване, обработка и временно складиране на товари, превозвани по железен път и тяхното претоварване на автомобилен транспорт и доставка до адрес на клиента. Фирмата предлага и комплексна услуга, включваща всички упоменати дейности, благодарение на това че разполага с лиценз за транспортна дейност от ИААА.