Дейности

Транспорт

Транспорт на товари в страната. Транспортиране на инертни материали, извънгабаритни товари и др.

Проекти

Гарова дейност

Гарова дейност. Интермодални услуги, превоз на доставени по железен път товари до адреса на клиента. Складиране на товари.

Проекти