Дейности

Назад

Електроизграждане

  • Електроизграждане и абонаментна поддръжка на трафопостове и сградни инсталации

  • Строителство на електропреносни мрежи

  • Аварийна поддръжка

  • Монтаж и окомплектовка на трафопостове и табла

  • Заземителни и мълниезащитни инсталации

  • Слаботокови инсталации

  • Монтаж на автоматика и контролно-измервателна апаратура

  • Лабораторно измерване на параметри и откриване на повреди и аварии

  • Външно и вътрешно осветяване на сгради и пространства

  • Цялостно изграждане на фотоволтаични съоръжения и др.