Дейности

Назад

Електрификация и сигнализация на транспорта

  • Цялостно изграждане на контактни мрежи и електроснабдяване за железопътната инфраструктура.

  • Доставка на пълната гама от компоненти за контактни мрежи и жп подстанции.

  • Изграждане на сигнални, телекомуникационни и SCADA системи за железопътната инфраструктура.