Дейности

Електрификация и сигнализация на транспорта

Електрификация и сигнализация на транспорта

Проекти

Електроизграждане

Електроизграждане

Проекти

ВиК

Изграждане на водопроводни и канализационни мрежи, външни ВиК връзки, дренажи и водоотвеждане, цялостно изграждане и доставка на помпени съоръжения, тръбни мрежи и санитарни възли, противопожарни инсталации (спринклер).

Проекти

Пътно строителство

Пътно строителство и изкопи. Вертикална планировка, земна основа за пътища и железопътни линии, отводнителни съоръжения, изкопи, сондажи, пилоти.

Проекти