main slider

Избрани проекти

Сертификати

Елвеко – Пловдив е член на камарата на строителите и разполага с всички необходими сертификати за извършване на строителната си дейност, както и с лиценз за транспортна дейност от ИА “АА”. Фирмата е сертифицирана за система за управление на качеството - ISO 9001-2008

Виж всички